כיצד Blueberries תתגמל אותי על כל חבר שאביא להירשם ?
חבר המצרף לפנל חבר חדש זכאי ל - 50 אוכמניות תחת התנאים הבאים:
החבר החדש ימלא את טופס הפרטים הראשונים, יבצע אקטיבציה לחברותו בהתאם לתהליך ההרשמה הרגיל וימלא 10 פרופילים (שאלוני סגנון חיים) המופיעים באתר ויצבור 100 אוכמניות ראשונות. לאחר מילוי תנאים אלה יזקפו לזכותו של החבר הוותיק הרושם - 50 אוכמניות בחשבונו.
 
לתשומת ליבכם - רישום החבר החדש יעשה על ידי החבר הרושם באזור האישי שלו. רישום בכל דרך אחרת לא יזכה את החבר הרושם באוכמניות